Kliktag'in ortağı yoktur. Bilgiler hiç kimseyle paylaşılmaz.

1. GENEL CMOS Teknoloji, Eğit., Yaz. ve Dan. Anonim Şirketi(Bundan böyle “CMOS” olarak anılacak), CMOS'a ait AppStore ve GooglePlay mağazalarından yüklenebilen KLİKTAG Mobil uygulamasını kullanarak hizmet alan kullanıcılarının gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle, işbu gizlilik beyanı (“Gizlilik Beyanı”), kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin CMOS tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca işbu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve istediğinizde CMOS'a başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem CMOS tarafından yerine getirilecektir.
2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TÜRLERİ Uygulamayı anonim kullanıcı olarak kullandığınızda; - Otomatik olarak üretilen bilgileri toplar ve işleriz. Bunlar, ip adresiniz ve/veya kullandığınız akıllı cihaz kimliğinizi içerir. - İzin vermeniz durumunda, coğrafi konum bilgilerinizi, sadece uygulamayı kullandığınız zamanlar için alabiliriz. Her durumda, coğrafi konum bilginizin alınmasını mobil cihazınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz. Uygulama içindeki kullanıcı hesabı oluşturmayı etkinleştirirseniz, aşağıdaki ek bilgiler saklanır: - Ad, soyad - E-posta - Sosyal ağ hesabınızdan bilgi erişimi ve toplama izni vermeyi tercih ederseniz, sosyal ağ hesabınızdaki temel kişisel bilgileriniz (adınız ve e-posta adresiniz gibi) ve ayrıca sosyal ağ kullanıcı kimliği (şifreniz değil) ve uygulama aracılığıyla paylaştığınız yayınlarla ilgili bilgileri alabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal ağ gizlilik politikalarına bakın. Ayrıca kullanıcılara verilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili çeşitli geri bildirimler, kullanıcılar tarafından eposta veya telefonla iletilen bilgiler, sitede sunulan formlar vasıtası ile kullanıcının sağladığı bilgiler, elde edilen diğer verilerdir (*)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3 ve 7. maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel Verileriniz; - Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak için, - Hizmetlerin iyileştirilmesi ve / veya özelleştirilmesi için, - Hizmetlerle ilgili etkin destek vermek için işlemektedir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA İLETİLMESİ Kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmıyor, kiralamıyor ve/veya hiçbir şekilde paylaşmıyoruz. Bu durumun istinası olan haller aşağıda sayılmıştır: – Yürürlükte bulunan yasalar ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, – Kullanıcılar ile Kliktag arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili haller, – Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilginin usulüne uygun talep edilmesi, – Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller, Google Reklam çerezleri: KLİKTAG, Google Adsense/Addmob reklam sistemi kullanmaktadır. Bu sistem Google tarafından İçerik için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanılan çerezler içerir. üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. Kullanıcılar Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezin kullanılmasını engelleyebilir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ YERLER Hizmet kapsamında işlenen veriler Türkiye ve İrlanda barındırma hizmetleri kullanılarak sağlanmaktadır.
6. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMAK İÇİN UYGULANAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Verilerinizin güvenliği ve diğer Kullanıcıların güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp ya da herhangi bir yasadışı işleme karşı korumak için sunucularımız güvenlik duvarı ile örtülüdür. Ayrıca kullancı şifresi gibi hassas bilgiler şifrelenerek muhafaza edilmektedir.
7. KİŞİSEL VERİLERİ GÖRÜNTÜLEME VE SİLME Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilerin silinmesi için e-posta yoluyla istek gönderebilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için ek bilgi sağlamanız istenebilir.

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen kliktag@kliktag.com adrsine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. Bu Gizlilik Bildirimi 01.07.2019 tarihinde güncellendi.

A.GENEL HÜKÜMLER

1.İş bu sözleşme, CMOS Teknoloji, Eğit. Dan. Ltd. Şti. (KLIKTAG olarak anılacaktır ) ile KLIKTAG’ın ürün ve hizmetlerinin kullanıcısı (KULLANICI) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, KLIKTAG’ a ait olan AppStore ve GooglePlay mağazalarından yüklenebilen Mobil uygulamalar ile www.kliktag.com internet sitesi (her ikisi birden KLIKTAG PLATFORMU olarak anılacaktır) üzerinden alınacak hizmetler, ürünler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler.

2.KLIKTAG PLATFORMU, başta gıda ürünleri hakkında olmak üzere KULLANICI’ya sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme konularında bilgiler sunar. İş bu sözleşme KLIKTAG PLATFORM’unun kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler. İş bu sözleşme KLIKTAG PLATFORMU üzerindeki hizmetlerin kullanılması ile başlar.

3. KLIKTAG PLATFORMU üzerinde yer alan bilgiler araştırma ve ön bilgi amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. KLIKTAG, KULLANICI’ya sunulan bilgilerin doğrulukları, eksik olmadığı, tam ve güncel olduklarına dair garanti vermez. Bu bilgiler doğrultusunda alınan ve/veya alınmayan kararların tüm sorumluluğu KULLANICI’ya aittir.

4. Gıda ürünleri için tek güvenilir referans; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ürün etiket bilgileridir. KLIKTAG PLATFORMU üzerindeki bilgilere istinaden yapacağınız veya yapmayacağınız her nevi eyleme karar vermeden önce ürün etiket bilgisinin okunmalı ve eylemler etiket üzerinde yazan bilgiler dikkate alınarak yapılmalı veya yapılmamalıdır.

5. KLIKTAG, hiç bir konuda garanti vermez. KLIKTAG, hizmetin düzgün ifa edilmediği ve/veya hiç ifa edilmediği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz. KLIKTAG PLATFORMU üzerindeki bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından, hatalı veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan ve maddi veya fikri yönde zararlara yol açan tazminat talepleri, KLIKTAG tarafından kabul edilmeyecektir. KULLANICI, bu hususta maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder

6.Kullanım koşulları, KLIKTAG PLATFORMU üzerindeki ürün, servis ve hizmetler ile her türlü içerik, KLIKTAG tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler KLIKTAG PLATFORMU ‘na eklenmesinden itibaren derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar KLIKTAG PLATFORMU’nu kullandıkları müddetçe bu sayfada yer alan kullanım koşullarını kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.

7.KLIKTAG PLATFORMU ‘ndan yararlanmak için KULLANICI’nın 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan KLIKTAG sorumlu değildir.

8. KLIKTAG PLATFORMU ‘nda KULLANICILAR tarafından, hakaret, tehdit, küfür, müstehcen, pornografik içeren, yasadışı etkinlikleri teşvik veya telkin eden, kültürel, etnik ve benzeri açılardan sakıncalı olan, kötü niyetli, saldırı amaçlı, üçüncü kişi ve kurumların haklarını ihlal eder nitelikte ve benzer tüm şekillerde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla hukuka ve genel ahlak prensibine aykırı bir biçimde kullanılması ve yasalar çerçevesinde korunan telif hakkı kurallarına ve haksız rekabet kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Bu gibi hukuka aykırı hallerde, hukuki ve cezai sorumluluk sadece ilgili eylemi gerçekleştiren Kullanıcı’da olup KLIKTAG söz konusu içeriği kaldırma ve KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirimde bulunmaksızın son verme hakkını, yasal mercilerin talebi üzerine kullanıcılarla ilgili bilgileri mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

9. KLIKTAG PLATFORMU ‘nu işlemez hale getirecek, sunulan hizmet ve servislerin hızını ciddi ölçüde yavaşlamasına neden olacak veya yazılım ve donanımların zarar görmesini sağlayacak teknik ve diğer her türlü faaliyet yasak olup, KLIKTAG bu şekilde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği KULLANICI ‘nın üyeliğine son verme hakkına sahiptir ve bundan dolayı oluşacak zararı sorumlu üye karşılamayı taahhüt eder.

10. KLIKTAG PLATFORMU ‘na ait her türlü isim hakkı,uygulama ve platform’a ilişkin yazılım, tasarım, arayüz ve diğer eser niteliğinde kabul edilen nesnelerin telif hakları KLIKTAG’a aittir. Yazılım kodlarına müdahale edilmesi ve tersine mühendislik işlemleri yapılması yasaklanmıştır. İzin alınmaksızın kopyalanması, kullanılması, alıntı yapılması yasaktır.

11.KLIKTAG tarafından üyeliği iptal edilen veya bizzat KULLANICI tarafından üyeliğine son verilen hallerde Kullanıcı’nın üyelik bilgileri KLIKTAG tarafından yasal yükümlülükleri gereği saklanacaktır.

12.KLIKTAG, Kullanıcılarına sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından sebep oluşan maddi ve manevi zararlardan, sistemin KLIKTAG’in elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı uzman ve diğer kullanıcılar tarafında oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından KLIKTAG sorumlu değildir.

13. KLIKTAG PLATFORMU ‘na üye olurken verilen kullanıcı bilgilerinin güvenilirliğinden ve doğruluğundan Kullanıcı sorumlu olup işbu bilgiler yasal süresi dâhilinde kayıt altında tutulacaktır.

14. KULLANICI tarafından onay verilmesi halinde KLIKTAG bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar Kullanıcı’nın site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter gibi) üzerinden de otomatik olarak paylaşılır. Otomatik paylaşım onayı Kullanıcı tarafından her zaman durdurulabilir.

15.KLIKTAG, KULLANICI’ya sunduğu ücretli veya ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

16. KLIKTAG PLATFORMU ‘na üye olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler KULLANICI’nın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup KLIKTAG, tüm Kullanıcıların kişisel bilgilerini gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, KLIKTAG’ın Kullanıcılarla yapmış olduğu üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik hükümler Gizlilik politikaları kısmında açıklanmıştır.

17. KLIKTAG PLATFORMU üzerinden üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta olup KLIKTAG üçüncü kişilere ait işbu sitelerde yer alan bilgi, hizmet ve servislerin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmemektedir. Bu nedenle, işbu bilgi, hizmet ve servislerden sorumlu değildir. Ayrıca kullanıcılar, KLIKTAG sisteminde kayıtlı şifre ve hesap bilgilerinin ve bunun yanı sıra bağlantılı diğer sosyal platformlardaki hesaplarının gizliliğini korumakla yükümlüdür. Aksi halde KLIKTAG herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu bilgilerin, site veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bu amaçlarla kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleşmesi halinde de doğacak sonuçlardan KLIKTAG sorumlu değildir.

18.Kullanıcı, hesabı üzerinden gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu olduğunu, hesabını üçüncü kişi ve kurumlara devredemeyeceğini aksi halde doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, kendi bilgisi dışında işlemler gerçekleştirildiğine dair itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini ve bu nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.Kullanıcılar, KLIKTAG tarafından bilgisayarlarına gönderilecek cookies (çerezler) yardımı ile site içerisindeki dolaşımlarının (ziyaret edilen sayfalar, tıklanan alanlar, hesaplama araçları gibi) otomatik olarak kaydedilmesine izin verdiklerini kabul ederler. İş bu veriler sadece sitedeki farklı bölümlerin takip edilme oranlarının belirlenmesi, istatistikî veri elde edilmesi hedefiyle kullanılmaktadır.

20.KLIKTAG, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, sisteme gönderilmeden önce içeriği gözden geçirmez, doğrulamaz veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Kullanıcılar, bir içerik paylaşmakla, bu içeriğin başkaları tarafından görüleceğini ve paylaşılabileceğini kabul eder. KLIKTAG, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için, kendi veya kullanıcılarından herhangi birine zararlı olduğuna inandığı için durdurma ve/veya iptal etme ve ihlal sebebiyle ilgili kişi ve kurumlardan gelecek talep üzerine, ihlale söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

21. KLIKTAG Kullanıcılarına hizmet veya projeler veya haberleri e-posta, SMS, Whatsapp veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde KLIKTAG'ı haberdar ederek bu bildirimleri almayı durdurabilir.

22.KULLANICI, ücretsiz hizmetlerden yararlanırken reklam görmeyi peşinen kabul eder.

23. KLIKTAG hizmetlerin bazılarını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve teknoloji kullanım bedeli politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

24.KLIKTAG, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla e-posta, veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

B.PREMIUM KULLANICI EK HÜKÜMLER

25.KLIKTAG PLATFORMUNU ücret karşılığı kullanacak kişiler (PREMIUM KULLANICI olarak anılacaktır) GENEL HÜKÜM maddelerine ilave olarak aşağıdaki koşulları da kabul etmiş sayılır.

26.PREMIUM KULLANICI, hizmete ilişkin bedelini, hizmetin ifası öncesinde uygulama üzerinden doğrudan ödeme yapacaktır.

27.KLIKTAG tarafından sunulan hizmet cayma hakkı bulunmayan sözleşmelerdendir. PREMIUM KULLANICI, aylık abonelik ile alınan hizmet bedelinin iadesinin talep edilmeyeceğini şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. Üç aylık ve Yıllık aboneliklerde hizmet bedelinin ödenmesinden itibaren 7 gün geçmekle artık bedel iadesi hakkı bulunmadığı kabul beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

28.KLIKTAG, PREMIUM KULLANICI'lara herhangi bir garanti vermez. KLIKTAG, hizmetin düzgün ifa edilmediği ve/veya hiç ifa edilmediği gerekçesi ile sorumlu tutulamaz, bu sebeple bedel iadesi yapılmaz, hukuki veya cezai olarak sorumlu tutulamaz.

29.Üyelik aktif olarak devam ettikçe ve tekrar eden ödemelerin iptali sisteme kayıt yapılan araçlar vasıtası ile gerçekleştirilmediği sürece hizmet bedeli tahsiline devam edileceğini PREMIUM KULLANICI şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

30.PREMIUM KULLANICI, takip eden dönem için hizmet ve bedel tahsiline ilişkin aboneliğini, otomatik ödeme izni verdiği App store veya Google Play üzerinden iptal etmek hakkına ve imkanına sahiptir. Aksi takdirde üyelik aylık olarak yenilenir ve tahsil edilen ay için aşağıda yazılı hal dışında bedel iadesi mümkün değildir: KLIKTAG'ın kusuru olmaksızın (deprem, sel baskını gibi doğal afetler ile lokavt, grev, seferberlik hali Resmi Kurum kararı ile internete erişimin engellenmesi veya tüm önlemlerin alınmasına karşı ağır virüs saldırısı gibi) mücbir sebepler ile hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Hizmet Alan hesap bilgileri üzerinden durum mümkün olan ilk anda bildirilir. Sadece bu hal ile sınırlı olmak üzere Hizmet Alan mücbir sebebin başladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere siparişin iptal edilmesi veya edimin ifasına ilişkin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

31.Ödeme kanalını kullanan kişi ile PREMIUM KULLANICI hizmeti alan kişinin aynı kişi olduğu veya hizmeti alan kişi adına bilgisi dahilinde ödeme yapıldığı kabul edilir. Kişilerin kredi kartı ve telefon hattı ve/veya benzeri ödeme kanalı bilgilerini izinsiz kullanıma karşı korumak mükellefiyeti bulunduğundan üçüncü kişiler ve/veya kredi kartı ve/veya telefon hattı ve/veya ödeme bilgileri kayıtlı Apple Store, Google Play Store ve benzeri Uygulama Sağlayıcısı sahipleri Hizmet Alan lehinde aile bireyleri ve/veya akrabalık bağı bulunmayan üçüncü kişiler tarafından yapılan ödemelerin bilgileri dışında olduğunu iddia ederek herhangi bir iade talebinde bulunamayacaklardır.

32. KLIKTAG, sistemin çalışmasını, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle KLIKTAG' den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

33.İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyet yasalarına tabidir ve işbu koşulların geçerliliği dâhil KLIKTAG PLATFORMU ‘nun kullanılması ile ilgili veya buna bağlı ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlık bakımından İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.